Vlinderboom Kindercoaching

Kindercoaching.

Vlinderboom Kindercoaching staat voor een kortdurende en oplossingsgerichte begeleiding voor kinderen tot 18 jaar bij hun groei en ontwikkeling op sociaal en/of emotioneel vlak. Je kunt hierbij denken aan:

 • "nieuwetijds" en (hoog)gevoelige en/of hoogbegaafde kinderen (die veel "in het hoofd" zitten).
 • problemen bij (in)slapen.
 • faalangst.
 • concentratiegebrek (hyperactief of lusteloos).
 • weinig zelfvertrouwen & negatief zelfbeeld.
 • onrustig gedrag vertonen.
 • zich extreem terugtrekken en/of moeite ervaren in vriendschap.
 • pestgedrag.
 • klachten ten gevolge van echtscheiding of overlijden.
 • kinderen die ervaren niet lekker in hun vel te zitten zonder dat direct helder is wat de oorzaak is.

Vlinderboom Kindercoaching werkt één op één en biedt maatwerk afgestemd op het kind.

 • Kinderen leren eigen kracht kennen waardoor ze steviger in hun schoenen staan.
 • Kinderen leren eigen kwaliteiten (her)ontdekken en (her)vinden zo hun zelfvertrouwen.
 • Kinderen leren eigen denken en handelen zelf positief te beïnvloeden.

Als kindercoach...

 • ga ik altijd uit van de mogelijkheden van het kind en stel dit centraal.
 • ondersteun ik het kind in het aangaan van eigen verantwoordelijkheid.
 • ga ik samen met het kind op zoek naar eigen kwaliteiten en kracht.
 • begeleid ik zo dat het kind zélf ervaart wat het nodig heeft om lekker in zijn/haar vel te zitten.

Om je in evenwicht en balans te kunnen ontwikkelen is het belangrijk dat je je eigen kracht kent, dat je stevig in je schoenen staat en vol zelfvertrouwen bent. In onze huidige veeleisende maatschappij is dat niet voor ieder kind even vanzelfsprekend. Soms is het heel prettig en wenselijk om hierbij professionele ondersteuning te ontvangen in de vorm van individuele coaching. In de praktijk blijkt dat door het karakter van de individuele momenten het effect al snel merkbaar, zichtbaar en voelbaar is.

Aanmelding voor coaching gebeurt via telefoon of e-mail waarna er een intakegesprek met een van de ouders volgt. Hierbij wordt de vraag helder in kaart gebracht, maar ook de context van het (gezins)systeem waar het kind uit komt. Dit gesprek duurt max. 1 uur en is gratis.

Als het klikt, maken we vervolgafspraken voor het kind, waarbij de ouder niet in de ruimte aanwezig is. De eerste sessie met het kind vindt bij voorkeur bij u thuis plaats in de eigen, vertrouwde omgeving van het kind. Een sessie met uw kind duurt ongeveer 45 minuten.

Na ongeveer 3 keer evalueren we en bespreken we een eventueel vervolg traject.

Omdat kinderen over het algemeen erg ontvankelijk zijn, is er meestal sprake van kortdurende trajecten. Afrondend vindt er een gesprek plaats met de ouder(s) waarbij het kind aanwezig kan zijn.

© 2019 Vlinderboom Kindercoaching